mdvr097在线播放

mdvr097在线播放

虚喘治法∶肺气虚者,人参、五味、阿胶之属。 脐下筑者,肾气动欲作奔豚也,气壅而不行则筑筑然动跳,白术壅滞,去之,而加肉桂以温散之。

此方恐是错简,终不可用。均之湿热,而或泻或痢,何也?

陈正敏斋间览载杨得异病,每发言应答,腹中有小声效之,数年间其声浸大。右半多属气虚与痰,四君等补气之剂,并加竹沥、姜汁以行痰。

内后廉痛者,属少阴经,以细辛、独活行之,并用针灸法。仲景所言外感寒证,自不多见,辛温发散之剂,勿轻用也。

气多则响高,水多则响沉,或无水而有痰食之闭塞,气闭忽通,则鸣也。气郁,胸胁痛,脉沉而涩,宜香附、苍术、抚芎。

 故不论内外邪,汤剂中必加风药以上引之。 肝热,生地、天冬、白芍、柴胡、龙胆草、白蒺藜、黄芩、黄连。

Leave a Reply