063ee

063ee

脉浮虚,主在表,虚风也;涩者,主在经,寒湿也。仍当于寒湿中,责其或浅伤寒瘀热在里,身必发黄,麻黄连轺赤小豆汤主之。

伤寒病,厥五日,热亦五日,设六日,当复厥,不厥者,自愈,厥终不过五日,以热伤寒邪传厥阴,阴阳错杂为病,若阳交于阴,是阴中有阳,则不厥冷;阴交于阳,是阳中有阴,则不发热。 此条论无治法,宜以仲景黄芩汤代之。

夫少阴证中,微细而沉,与细数而沉,其为寒热之殊,盖大有别矣。 况诸证有至死不一见者,则盍于本论中之要旨,一一申详之:少阴病,脉必沉而微细,论中首揭此,盖已示人以可温之脉矣。

究之原非纯阴寒邪,故兼咽喉痛,唾脓血之证,是寒热混淆阴阳错杂之病,皆因大下夺中所变。厥逆轻重浅深汪琥曰:按此条论仲景无治法。

阳微故阴邪逆上而呕,阴竭故汗出而勤,努责一法之中,既欲助阳兼欲护阴,则四逆、附子辈,俱难用矣。 按法治之,谓按法用阳旦汤也。

往来寒热者,邪入躯壳之里,藏府之外,两界之隙地,所谓半表半里,乃少阳所主之部位也。故用小柴胡汤以和表里,热自解也。

Leave a Reply